11:05 AM 20/09/2021  Lượt xem: 18
Đối với học sinh dân tộc thiểu số, thầy cô giáo hỗ trợ các em nâng cao tính tự học, tự lập trong cuộc sống. Giáo viên không áp đặt, nhằm giúp các em tự tin và phát huy được hết năng lực, sở trường của bản thân.

 05:11 PM 19/09/2021  Lượt xem: 23
Ngày 01/02/2016, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND quy định về chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn DTTS xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 5 năm qua, chính sách này đã góp phần nâng cao mức sống, giảm nhanh tỷ lệ hộ DTTS nghèo của tỉnh.

 04:07 PM 19/09/2021  Lượt xem: 26
Sáng ngày 16/9/2021, Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước đã đến thăm, tặng quà Lễ Sen Dolta tại 05 chùa Khmer trên địa bàn tỉnh.

 10:38 PM 18/09/2021  Lượt xem: 15
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Tổ công tác tập trung hướng dẫn, vận động các chức sắc, chức việc, huy động các lực lượng, tín đồ tôn giáo chung tay, nỗ lực quyết tâm thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch. Thực hiện việc lớn nhất là tạo ra sức mạnh toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch.

 10:01 PM 18/09/2021  Lượt xem: 15
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Dân tộc, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp góp phần quan trọng vào kết quả phòng chống dịch cả nước nói chung và vùng đồng bào DTTS, miền núi nói riêng.

 02:19 PM 18/09/2021  Lượt xem: 22
Triển khai Đề án Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo và hiệu quả, phát huy được vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong công tác bình đằng giới, phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục của địa phương.

 07:20 AM 18/09/2021  Lượt xem: 16
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 7/2020, diện tích đất nông lâm trường mà các công ty lâm, nghiệp dự kiến bàn giao về địa phương từ khi thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2004 đến nay đạt hơn 1 triệu ha (theo Nghị quyết số 28-NQ/TW là 621.565 ha; Nghị quyết số 30-NQ/TW là 465.029 ha). Tuy nhiên, diện tích đất từ các nông, lâm trường trả về địa phương mới chỉ thi hành mang tính mệnh lệnh trên giấy, còn triển khai thực địa chưa làm được; tỷ lệ đất giao cho người dân cũng rất ít.

 08:27 PM 16/09/2021  Lượt xem: 22
Ngày 10/9/2021, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định 1493/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030”.

 02:00 PM 14/09/2021  Lượt xem: 16
Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, ngày 30/8/2021, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch số 34/KH-BDT về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 02:00 PM 14/09/2021  Lượt xem: 16
Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang đã có nhiều giải pháp để nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và đồng bào về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), về các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2030.