08:00 AM 20/08/2021  Lượt xem: 427
Tộc người Ca Dong là cư dân thuộc dân tộc Xê Đăng cư ngụ lâu đời dưới chân núi Ngọc Linh, tập trung trong các xã vùng cao thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam như: Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Bui, Trà Sơn, Trà Ka... Ngày nay, đồng bào nơi đây vẫn còn giữ nhiều nét đẹp văn hóa trong phong tục tập quán, nghề dệt vải thổ cẩm với các bộ trang phục đặc sắc, rực rỡ đã góp phần làm nên diện mạo đặc trưng của vùng đất, con người và văn hóa Ca Dong so với các dân tộc anh em khác trên vùng Trường Sơn - Tây Nguyên.

 12:00 AM 20/08/2021  Lượt xem: 2938
Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn là một trong các nội dung quan trọng tại Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là yêu cầu cấp bách, đồng thời là cơ hội để các dân tộc rất ít người phát triển đột phá.

 09:00 AM 15/07/2021  Lượt xem: 368
Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

 08:00 AM 14/07/2021  Lượt xem: 311
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, ngày 31/7/2020, Huyện ủy Si Ma Cai đã ban hành Đề án Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng nguồn kinh phí thực hiện đề án ước tính là hơn 42,7 tỉ đồng.