11:14 AM 23/08/2021  Lượt xem: 452
Qua 3 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (DTTS)” giai đoạn 2018-2021 của tỉnh Kiên Giang, đã có một số chỉ tiêu được tập trung chỉ đạo triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giữa nam và nữ, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ đã đạt tỷ lệ cao.

 03:58 PM 22/08/2021  Lượt xem: 156
Huyện Quốc Oai đã mở được 6 lớp tập huấn truyền dạy cồng chiêng trong đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút trên 300 lượt học viên ở nhiều lứa tuổi khác nhau tham gia.

 09:00 AM 22/08/2021  Lượt xem: 260
Phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2015 - 2020, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS, UBND tỉnh vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” tỉnh An Giang giai đoạn II, năm 2021 - 2025.

 09:00 AM 21/08/2021  Lượt xem: 753
Ngày 16/7/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-BVHTTDL về phê duyệt Đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025. Việc triển khai thành công Đề án sẽ góp phần không nhỏ trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam.

 03:09 PM 20/08/2021  Lượt xem: 237
Kon Plông là huyện miền núi vùng cao ở phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum. Toàn huyện có tổng số 08 xã và 01 thị trấn với 72 thôn và 04 Tổ dân phố. Trong đó có 01 xã, 01 thị trấn thuộc khu vực II và 07 xã thuộc khu vực III với 62 thôn đặc biệt khó khăn. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 7.670 hộ, với 26.646 nhân khẩu thường trú; trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) 6.403 hộ, với 23.084 nhân khẩu, chiếm 86,63%. Kon Plông là huyện còn nhiều khó khăn, được thụ hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, trên địa bàn huyện có nhiều DTTS cùng chung sống, đa số sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Tổng số hộ nghèo của huyện năm 2020 là 1.149 hộ, trong đó hộ DTTS 1.148 hộ, số hộ cận nghèo là 558 hộ, hộ DTTS chiếm 100%.

 12:00 PM 20/08/2021  Lượt xem: 675
Với mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng DTTS với các địa bàn trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); chủ động phòng chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào DTTS. Ngày 12/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025” (Đề án 414).

 11:00 AM 20/08/2021  Lượt xem: 461
Công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc trong tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

 11:00 AM 20/08/2021  Lượt xem: 653
Được Liên minh Giáo dục toàn cầu phát động vào cuối tháng 8 năm 2020, Chiến dịch toàn cầu “Vì bức tranh tương lai có trẻ em gái” nhằm kêu gọi các nỗ lực bảo vệ tiến bộ đạt được trong giáo dục trẻ em gái, đảm bảo việc học tập liên tục của trẻ em gái trong thời gian đóng cửa trường học và thúc đẩy sự an toàn của trẻ em gái trở lại trường học sau khi trường mở cửa trở lại.