Si Ma Cai bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch

08:00 AM 14/07/2021 |   Lượt xem: 325 |   In bài viết | 

Sản phẩm từ nghề dệt vải thổ cẩm - nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số ở Si Ma Cai sẽ được tập trung bảo tồn, phát triển thành sản phẩm du lịch (ảnh: bienphong.com.vn).

Là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, Si Ma Cai có 09 xã, 01 thị trấn với trên 37.000 nhân khẩu, gồm 15 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa truyền thống đặc sắc lâu đời. Đề án Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch sẽ góp phần quan tâm phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian gắn kết với xây dựng con người Si Ma Cai. Trú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan du lịch của du khách, đồng thời cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu hình thành các điểm, tuyến du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng của Si Ma Cai có sức thu hút du khách trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, có thể mạnh nổi trội về tài nguyên tự nhiên và văn hóa.

Đến năm 2025, Đề án đặt mục tiêu bảo tồn 03 lễ hội, nghi lễ truyền thống; 02 nghề thủ công truyền thống; sưu tầm, bảo tồn văn hóa phi vật thể của 03 nhóm ngành dân tộc ít người có nguy cơ mai một cao. Lập hồ sơ khoa học, đề nghị công nhận và tiến hành tôn tạo 01 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; bảo tồn 01 nhà truyền thống của dân tộc Mông. Duy trì mở rộng quy mô 05 làng nghề dệt thổ cẩm, chạm khắc bạc, nấu rượu, làm hương. Xây dựng 05 điểm du lịch và các sản phẩm du lịch tại các điểm du lịch. Xây dựng 05 mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi, trồng dược liệu...

Đề án cũng đặt mục tiêu thu hút được 270 nghìn lượt khách đến Si Ma Cai, tăng khoảng 210 nghìn lượt người so với năm 2019. Xây dựng được 20 cơ sở lưu trú, tăng 15 cơ sở so với năm 2020; nâng tổng số phòng lên 200 phòng vào năm 2025.  Với khoảng 200 lao động được đào tạo về du lịch, góp phần đạt doanh thu du lịch, dịch vụ năm 2025 ở mức 67 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu của Đề án, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền huyện Si Ma Cai xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể gồm: Bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa phi vật thể phục vụ phát triển du lịch, trong đó có bảo tồn lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông, lễ hội Xuống đồng của dân tộc Nùng, lễ hội cúng rừng; duy trì, đẩy mạnh hoạt động của 10 đội văn nghệ, thể thao xã, thị trấn; sưu tầm, phục dựng, bảo tồn một số làn điệu dân ca, dân vũ, các môn thể thao dân tộc tiêu biểu; khuyến khích, hỗ trợ các nghệ nhân trong bảo tồn và trao truyền các giá trị di sản văn hóa phi vật thể các của dân tộc...

Bên cạnh đó, huyện Si Ma Cai sẽ khảo sát, xây dựng Hồ sơ đề nghị công nhận thành cổ xã Lùng Thần là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; quy hoạch vùng trồng hoa tam giác mạch, hoa oải hương thành điểm du lịch; xây dựng Hồ sơ bảo tồn, tôn tạo nhà cổ truyền thống của dân tộc Mông tại thôn Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng phát triển thành nhà lưu trú tại gia; lựa chọn sưu tầm một số mẫu trang phục, hoa văn, trang sức, nhạc cụ, dụng cụ sản xuất đặc trưng tiêu biểu của một số dân tộc...

Ngoài ra, huyện Si Ma Cai tập trung xây dựng một số điểm du lịch như: Làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Lùng Thần; Chợ phiên Cán Cẩu; Làng văn hóa cộng đồng xã Sín Chéng; Trung tâm thị trấn Si Ma Cai; Làng văn hóa cộng đồng xã Bản Mế. Đồng thời, xây dựng 01 tuyến du lịch nội địa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch và dịch vụ nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của du khách và tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch cũng như đẩy mạnh các hoạt động phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc bảo tồn các di sản văn hóa, cán bộ quản lý và người lao động trong lĩnh vực du lịch.