03:44 PM 15/10/2021  Lượt xem: 2695

 08:09 PM 18/09/2021  Lượt xem: 2942
Đồn biên phòng Hua Bum, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 1,5km, 2 cột mốc và phụ trách địa bàn bàn xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Xã Hua Bum chỉ có 4 bản, nhưng tập trung nhiều dân tộc (Mông, Hà Nhì, Thái, Kinh) cùng chung sống. Từ nhiều năm nay, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hua Bum luôn nỗ lực làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự vùng biên giới; tích cực tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tập tục lạc hậu, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc.

 05:51 PM 18/09/2021  Lượt xem: 2878
Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, thông qua các chính sách dân tộc, bà con các dân tộc xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, từng bước phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định và phát triển.

 05:32 PM 17/09/2021  Lượt xem: 2770
Xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống lao động sản xuất, từ nhiều đời nay, bà con các dân tộc vùng cao đã tự đúc kết và gìn giữ các nghề thủ công của dân tộc mình. Qua thời gian đã dần hình thành nên nghề truyền thống mang nét văn hóa độc đáo đặc trưng được gìn giữ cho đến ngày nay.

 12:07 AM 17/09/2021  Lượt xem: 4093
Hà Giang là tỉnh biên giới cực Bắc của Tổ quốc, nơi cư trú của 22 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Hà Giang ẩn chứa những vẻ đẹp lôi cuốn du khách đến khám phá, đồng thời đây cũng là tiềm năng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.