Hiệu quả của việc cấp báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số

10:40 AM 16/09/2021 |   Lượt xem: 2472 |   In bài viết | 

Bưu tá giao báo, tạp chí đến tận nhà cho Người có uy tín

Triển khai Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021 góp phần chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số; thể hiện sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh các báo, tạp chí đến với đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên:

Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Vũ Chấn, huyện Võ Nhai đọc báo “Thiếu nhi dân tộc”

Nhân viên bưu chính đang sắp xếp, phân loại các báo, tạp chí.

Các báo, tạp chí được phân loại, sắp xếp khoa học, chuẩn bị cấp phát.

Sau giờ học, các em học sinh đọc sách, báo tại thư viện Nhà trường

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên kiểm tra việc thực hiện Quyết định 45.

Ông Lê Văn Tiến, Người có uy tín xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ đọc Báo Dân tộc và Phát triển hằng ngày.

Nhân viên Bưu điện vận chuyển báo đến với bạn đọc.

Hội nghị hướng dẫn khai thác hiệu quả thông tin trên các báo, tạp chí để giúp bà con phát triển sản xuất.

Cao Cường