Bộ đội biên phòng Hua Bum: đảm bảo an ninh biên giới gắn với công tác xóa đói giảm nghèo

08:09 PM 18/09/2021 |   Lượt xem: 308 |   In bài viết | 

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum tuyên tuyền người dân bảo vệ đường biên mốc giới

Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi gia cầm, phát triển kinh tế.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum tuần tra biên giới…

… Đảm bảo giữ vững an ninh vùng biên cương của tổ quốc.

Hướng dẫn bà con dân tộc Hà Nhì kỹ thuật chăm sóc lúa

Chiến sỹ biên phòng dự các cuộc họp thôn, bản cùng với bà con

Giúp dân khắc phục các hậu quả thiên tai

Giúp dân khắc phục các hậu quả thiên tai

Bộ đội biên phòng phát tờ rơi và tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội đến với người dân…

… Tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách chăm sóc, nuôi dưỡng bò đúng kỹ thuật.

Cao Cường