Thái Nguyên: Phát huy vai trò của Người có uy tín trong nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo

09:56 PM 15/09/2021 |   Lượt xem: 2515 |   In bài viết | 

Người có uy tín đóng vai trò quan trọng là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.

Đội ngũ Người có uy tín luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác kết nối giữa chính quyền với người dân trong triển khai các chủ trương, chính sách; luôn đi đầu trong vận động, cổ vũ bà con trong sản xuất phát triển kinh tế, đặc biệt là việc nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Dưới đây là một số hình ảnh của đội ngũ Người có uy tín trong việc hỗ trợ bà con các dân tộc nhân rộng mô mình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại tỉnh Thái Nguyên:

Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của đội ngũ Người có uy tín.

Bà con các dân tộc từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lao động, phát triển kinh tế.

Một buổi sinh hoạt cộng đồng, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm.

Cây chè là sản phẩm kinh tế chủ lực của địa phương.

Hướng dẫn bà con chăm sóc cây chè.

Thu hoạch thành quả sau những nỗ lực lao động

Bà con các dân tộc huyện Đồng Hỷ triển khai mô hình trồng cây Thanh Long

Mô hình nuôi Ốc nhồi tại huyện Võ Nhai

Hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cứng hóa, giúp bà con thuận lợi trong mua bán, trao đổi hàng hóa.

Những đồi chè xanh ngát cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của vùng đồng bào DTTS tỉnh Thái Nguyên.

Triệu Thuần