Tăng cường tuyên truyền và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

11:01 PM 25/08/2021 |   Lượt xem: 112 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Dân tộc về triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo công tác nắm bắt tình hình tại các địa phương, tính từ ngày 27/4 đến hết ngày 20/8/2021, các tỉnh/thành phố vùng đồng bào DTTS có 293.178 bệnh nhân mắc Covid-19. Nhiều địa phương đã tập trung triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin cho các khu vực có đông đồng bào DTTS sinh sống. Đáng chú ý, tính đến ngày 05/8, huyện Bình Liêu (là huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh, thuộc địa bàn biên giới, có khoảng 96% là đồng bào DTTS) có độ phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19 rất cao, đạt 50% dân số trên địa bàn và 80% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Cùng với sự quyết liệt chỉ đạo phòng chống Covid-19 của cấp ủy, chính quyền các cấp vùng đồng bào DTTS, công tác tuyên truyền của các Báo, Tạp chí đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức của đồng bào trong công tác phòng, chống dịch bệnh; động viên nhân dân; phản ánh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ở các địa phương. Từ tháng 5/2021 hết tháng 7/2021, đã có tổng số 646 tin, bài và rất nhiều hình ảnh về công tác phòng, chống Covid-19 vùng đồng bào DTTS và miền núi được đăng tải.

Ủy ban Dân tộc đề nghị các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg tập trung phản ánh, khẳng định vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trong phòng chống dịch Covid-19; nêu gương, biểu dương các phum, sóc, buôn làng, thôn, bản, các cá nhân người DTTS và miền núi đang ngày đêm phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, công an, cùng các lực lượng khác trong nhân dân giám sát, kiểm tra, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới, bảo vệ “vùng xanh” ở nông thôn miền núi, làm pháo đài vững chắc góp phần phòng chống dịch bệnh của cả nước. Phát hiện, phản ánh các tâm tư, nguyện vọng chính đáng để ổn định cuộc sống của người dân; các hiện tượng bất thường ở cơ sở, để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, tật tự, an toàn xã hội ở nơi cư trú, nhất là việc xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới làm lây lan dịch bệnh. Phát huy vai trò giám sát, phản biện việc triển khai chính sách, chế độ hỗ trợ (sự kịp thời, đủ và đúng đối tượng...) cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa...

Ủy ban Dân tộc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bào DTTS chỉ đạo Cơ quan làm công tác dân tộc chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh/thành phố và thực hiện các yêu cầu của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch ở vùng đồng bào DTTS.

Đồng bào Dân tộc Chứt tại huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình đang thu gom măng rừng để ủng hộ người dân TP Hồ Chí Minh.

Tăng cường tuyên truyền bằng các thứ tiếng dân tộc trên sóng phát thanh, truyền hình ở địa phương, tiếp sóng và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng các thứ tiếng của đồng bào DTTS của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh nói chung và ưu tiên đặc biệt trong giai đoạn này là phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn người có uy tín đọc báo, tuyên truyền những nội dung được truyền tải trên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg; phát hiện đề xuất Lãnh đạo tỉnh và Ủy ban Dân tộc biểu dương, khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ những phum, sóc, buôn làng, thôn bản, xã phường, các cá nhân trong vùng đồng bào DTTS tích cực tham gia phòng chống Covid-19.

Phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên tổ chức vận động nhân dân dọc các tuyến biên giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, cùng các lực lượng khác trong nhân dân giám sát, kiểm tra, tham gia tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới; bảo vệ “vùng xanh” ở nông thôn miền núi, làm pháo đài vững chắc góp phần phòng chống dịch bệnh phát hiện, phản ánh các hiện tượng bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng, để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở nơi cư trú, nhất là việc xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới làm lây lan dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là người DTTS nói riêng và người bị ảnh hưởng dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS nói chung.

Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào DTTS, đồng thời đề xuất chính sách đặc thù với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ủy ban Dân tộc, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh, số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 là người DTTS, những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống nhân dân để có chính sách hỗ trợ, góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị, ổn định cuộc sống cho đồng bào.

Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp, thực hiện hướng dẫn của Trung ương và Ủy ban Dân tộc, nhiều địa phương đã yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Ngoài công tác thông tin, tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh, các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chính sách giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào DTTS; nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù, vận động các nguồn tài trợ hợp pháp để hỗ trợ cho đồng bào DTTS, tuyệt đối không để người dân bị đói do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thanh Hải