Lai Châu thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc: Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc

11:10 AM 31/07/2021 |   Lượt xem: 1438 |   In bài viết | 

Bà con các dân tộc huyện Mường Tè, Lai Châu tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Từ hiệu quả triển khai các chính sách dân tộc cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn các huyện trong tỉnh Lai Châu đã từng bước thay đổi, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân. 

Từ các nguồn vốn hỗ trợ, cây chè trở thành một trong những loại cây nông nghiệp hàng hóa chủ lực, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Tân Uyên.

Bà con các dân tộc huyện Tân Uyên phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện giúp cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống

Huyện Sìn Hồ triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ y tế giúp cho người bệnh và gia đình bớt khó khăn.

Xã Bun Tở, huyện Mường Tè làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đã giúp cho tình hình an ninh trật tự, đời sống của đồng bào người La Hủ ngày càng ổn định.

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, được sự hỗ trợ từ các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các nhà hảo tâm, góp phần giúp đồng bào nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Lai Châu vượt qua khó khăn

Lớp học cũng là phòng ăn trong những ngày đầu trở lại trường là một giải pháp giúp học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mù Sang, huyện Phong Thổ bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch.

Các chính sách về y tế giúp phụ nữ các dân tộc của huyện Mường Tè được tư vấn, chăm sóc sức khỏe.

Cán bộ y tế tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ các dân tộc huyện Mường Tè.