Chính sách dân tộc hỗ trợ đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số và miền núi

09:03 AM 18/08/2021 |   Lượt xem: 181 |   In bài viết | 

Từ nguồn vốn Chương trình 135, các công trình hạ tầng giao thông đã giúp bà con các dân tộc trong trao đổi hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế.

Thi công đường giao thông nông thôn

Giao thông nông thôn được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trong phát triển kinh tế.

Giao thông đi lại thuận tiện đã giúp đồng bào các dân tộc dễ dàng trong trao đổi hàng hóa, phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Bản làng được "thay da đổi thịt" từ sự hỗ trợ của các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, chính sách dân tộc, bà con các dân tộc xây dựng được ngôi nhà mới kiên cố, khang trang

Nhà sinh hoạt cộng đồng được đưa vào khai thác, sử dụng; giúp đồng bào có nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất.

Đường giao thông được hoàn thiện, giúp đồng bào đi lại thuận tiện.

Hỗ trợ tấm lợp Fibro xi măng cho bà con các dân tộc lợp mái nhà.

Công trình giao thông được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình 135.

PV