Đặc sắc Lễ hội múa trống của người Giáy trong dịp đầu năm mới

03:24 PM 18/08/2021 |   Lượt xem: 100 |   In bài viết | 

Múa trống của người Giáy gắn liền với tín ngưỡng nông nghiệp

Xuất phát từ tín ngưỡng nông nghiệp, nghệ thuật múa trống của người Giáy gồm có 4 điệu và mỗi điệu hàm chứa một ý nghĩa Riêng. Điệu thứ nhất, người múa sẽ mô phỏng lại công việc đồng áng hằng ngày, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; điệu thứ hai là cầu may mắn và cầu tài đến mọi thành viên trong bản làng; điệu thứ ba thể hiện sự kính trên nhường dưới, cầu mong cho người già có nhiều sức khỏe, người trẻ khôn ngoan hiếu học; điệu thứ tư thể hiện sự đoàn kết đồng lòng, đùm bọc lẫn nhau. Lễ hội múa trống là hoạt động không thể thiếu của người Giáy trong dịp đầu năm mới.

Đồng bào Giáy coi trống là vật báu linh thiêng, là tài sản quý giá, bất khả xâm phạm, bảo hộ cho cuộc sống của cả bản làng

Để bắt đầu một buổi múa trống trong dịp lễ hội, Người chủ lễ làm lễ xin trống…

…và trao dùi trống cho một thành viên trong đội múa. Người được giao trách nhiệm đánh trống phải là nam giới và hiểu rõ được quy luật đánh trống cũng như cách vận hành điệu múa.

Một điệu múa trống của người Giáy gồm 8 người trở lên là số chẵn và số lượng các thành viên nam - nữ trong đội múa trống phải bằng nhau

“Múa trống” thể hiện những nét tinh hoa trong văn hóa của dân tộc Giáy

Trong múa trống, các điệu múa được trình diễn theo từng cặp nam nữ, mỗi điệu múa sẽ thể hiện một ý nghĩa riêng.

Hằng năm, người Giáy tổ chức múa trống để cầu mùa vào dịp đầu năm mới.

Xuân Thường