Bình Định: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

02:17 PM 12/09/2021 |   Lượt xem: 179 |   In bài viết | 

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III - năm 2019. Ảnh: https://dangcongsan.vn

Thực hiện Văn bản số 1092/UBDT-TT ngày 09/8/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào DTTS và miền núi (DTTS&MN); trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 và khả năng phòng, chống dịch của các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh; để tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đến vùng đồng bào DTTS&MN; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh; những giải pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước và những nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng lòng ủng hộ và ý thức của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện vùng đồng bào DTTS&MN tiếp tục theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin ngụy tạo, không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dao động trong dư luận xã hội địa phương.
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình; viết tin, bài phỏng vấn, phóng sự, thiết lập chuyên trang, chuyên mục để tăng cường các hoạt động tuyên truyền đến đồng bào vùng đồng bào DTTS&MN trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; quan tâm phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình 3 thứ tiếng DTTS: Chăm, Bana và Hrê.
Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, lồng ghép các hoạt động liên quan để thực hiện tuyên truyền đến đồng bào vùng đồng bào DTTS&MN trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
UBND các huyện: Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các chỉ thị, công điện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 đến các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, đề xuất UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc biểu dương, khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ những thôn, làng, khu phố, các cá nhân trong vùng đồng bào DTTS&MN tích cực tham gia phòng, chống bệnh Covid-19.
Phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ “vùng xanh” ở nông thôn, miền núi; phát hiện, phản ánh các hiện tượng bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng, để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, tật tự, an toàn xã hội ở nơi cư trú; phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai các gói cứu trợ của Nhà nước đến những người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 là người DTTS nói riêng và người bị ảnh hưởng dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS&MN nói chung.
Tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào DTTS, đồng thời đề xuất chính sách đặc thù với cấp ủy, chính quyền địa phương và UBND tỉnh, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
Cùng với chỉ đạo đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, cần khẩn trương triển khai Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 59- CT/TU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2030; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình này vào quý IV/2021.
Tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh Covid-19 ở vùng đồng bào DTTS&MN, những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống nhân dân (y tế, giáo dục, sản xuất, thu nhập, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa…); tổng hợp số bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F0) là người DTTS (thuộc hộ nghèo) gửi UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) trước ngày 16 của tháng báo cáo, để tổng hợp gửi Ủy ban Dân tộc xem xét, hỗ trợ theo quy định, góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị, ổn định cuộc sống cho đồng bào DTTS.

(thanhtra.com.vn)