Quảng Ninh: Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân tộc

12:00 PM 20/07/2021 |   Lượt xem: 243 |   In bài viết | 

Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh (bên trái) và ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (bên phải) ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Chương trình phối hợp công tác giữa 2 cơ quan giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chủ yếu trong thực hiện công tác dân tộc. Theo đó, hai cơ quan sẽ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Hai bên sẽ tập trung phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở. Thường xuyên trao đổi thông tin, phản ánh tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo, tình hình thực hiện các chính sách dân tộc, từ đó tham mưu giải quyết các vấn đề nảy sinh...

Hai cơ quan đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo có cuộc sống ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, khối đại đoàn kết các dân tộc và niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố bền vững.

(baodantoc.vn)