Tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

10:01 PM 18/09/2021 |   Lượt xem: 28 |   In bài viết | 

Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Ủy ban Dân tộc, các địa phương, đồng bào các DTTS đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với biến thể Delta đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng đồng bào DTTS; đa số các thành phần DTTS đều có ca mắc Covid-19 (F0, F1, F2.. liên quan); đông nhất là dân tộc: Khmer, Hoa, Chăm, Êđê, Mông, Thái. 

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát từ ngày 27/4/2021 đến nay, Ủy ban Dân tộc đã ban hành nhiều văn bản gửi các địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố về tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bằng các thứ tiếng dân tộc phù hợp ở địa phương; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phòng chống Covid-19; phát huy vai trò Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phòng chống dịch Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người DTTS từ vùng dịch trở về địa phương nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào và đề xuất chính sách đặc thù, không để đồng bào bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh...

Giao Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố tham mưu việc phòng chống dịch ở các địa bàn có đông đồng bào DTTS; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương cấp huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền, các biện pháp phòng, chống dịch covid -19 và đảm bảo an sinh xã hội trong vùng đồng bào kịp thời, hiệu quả. Hiện nay hầu hết các tỉnh có đông đồng bào DTTS vùng Tây Bắc, Đông Bắc đều là các “vùng xanh” an toàn.

Ủy ban Dân tộc đã phối hợp các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covit-19; có văn bản đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số trên sóng VTV, VOV; các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, Báo Dân tộc và Phát triển đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, các địa phương; không hoang mang, giao động, tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19... góp phần quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch cả nước nói chung và vùng đồng bào DTTS nói riêng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch vùng đồng bào DTTS cũng còn có một số khó khăn. Hiện nay, đồng bào nhiều buôn, làng, thôn bản, phum sóc ở Tây Nam Bộ và Tây nguyên do phong tỏa nhiều ngày nên đời sống sinh hoạt của bà con cũng còn gặp khó khăn, nhất là việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, một bộ phận đồng bào là người DTTS trở về từ vùng dịch chưa có việc làm, những gia đình có người bị nhiễm Covid -19 đã khó khăn nay còn khó khăn hơn; việc tiếp cận với gói hỗ trợ của Chính phủ có nơi còn gặp khó khăn do một số địa phương chưa thể tổng hợp, phân tích kịp thời nên chưa có căn cứ cụ thể để đề xuất chính sách đặc thù cho đồng bào....

Để tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ đồng bào DTTS ổn định tư tưởng, phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Ủy ban Dân tộc đề nghị Tiểu ban Dân vận - Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống Covid-19, Hội đồng Dân tộc Quốc Hội chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS.

Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương sớm có giải pháp ưu tiên phân bổ vắc xin phòng Covid-19, thực hiện tiêm chủng cho đồng bào DTTS; đặc biệt ưu tiên những tỉnh, thành phố có tỉ lệ đồng bào DTTS mắc Covid-19 cao.

Ngoài những gói hỗ trợ chung cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, cần có chính sách đặc thù hỗ trợ trực tiếp riêng cho người DTTS bị ảnh hưởng do dịch bệnh, giúp đồng bào DTTS có điều kiện về giống, vật tư, tư liệu phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau đại dịch...

(baodantoc.vn)