Đổi thay trong đời sống đồng bào các dân tộc huyện Lạc Thủy

10:44 AM 22/10/2021 |   Lượt xem: 2142 |   In bài viết | 

Hạ tầng cơ sở của huyện Lạc Thủy được đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất

Từng là một địa phương được coi là vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Xã Hưng Thi có hơn 90% là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Bằng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và người dân địa phương, đồng hành với đó là nhiều chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, xã Hưng Thi đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và đầu năm 2021 được công nhận là xã về đích nông thôn mới.

Theo Ông Quách Tất Binh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thi: “Thông qua nhiều hợp phần dự án của chính sách dân tộc như hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất… là nguồn lực quan trọng giúp cho địa phương có nhiều khởi sắc, đời sống bà con các dân tộc ngày càng được nâng lên”.

Lạc Thủy là huyện miền núi thấp của tỉnh Hòa Bình, có 10 đơn vị hành chính; trong đó có 2 thị trấn, 8 xã với 111 khu dân cư. Dân số trên 65 nghìn người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 40%. Thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc, Phòng Dân tộc huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn huyện; phối hợp với các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Lạc Thủy ngày càng khởi sắc

Với nguyên tắc dân chủ công khai và sự tham gia giám sát cộng đồng của nhân dân, nhiều chương trình, chính sách dân tộc được thực hiện nhằm thúc đẩy đồng bào các dân tộc vươn lên phát triển kinh tế từng bước xóa đói giảm nghèo.

Ông Quách Thế Cẩn - Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Lạc Thủy cho biết: Giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo các thôn, xóm khu vực đặc biệt khó khăn giảm bình quân 2%-3%/năm. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện Lạc Thủy tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng cùng với việc bảo vệ bền vững môi trường sinh thái. Phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc trong huyện, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, các chương trình, dự án, chính sách đặc biệt là chính sách dân tộc.

Với những kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, đã tạo thêm niềm tin và động lực để hệ thống chính trị các cấp vào cuộc triển khai các chính sách dân tộc quyết liệt hơn, đồng bào các dân tộc quyết tâm hơn trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt là việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước dành cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030), hứa hẹn sẽ thổi một luồng sinh khí mới thúc đẩy huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển, cuộc sống đồng bào các dân tộc nơi đây sẽ có thêm cơ hội để đổi thay và ngày càng khởi sắc.

Bùi Quyên