Hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Lô Lô

05:08 AM 28/08/2021 |   Lượt xem: 292 |   In bài viết | 

Lễ ma khô của dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) được gìn giữ, bảo tồn

Từ nguồn vốn Trung ương giao, tỉnh đầu tư, hỗ trợ 1.030.411 cây hồi, quế, sở; 354 con bò cái sinh sản; hỗ trợ 169 hộ làm chuồng chăn nuôi; hỗ trợ trang thiết bị nhà sinh hoạt cộng đồng (tăng âm, loa truyền thanh), thành lập và duy trì đội văn nghệ, khôi phục sản xuất nhạc cụ, trang phục dân tộc; nghiên cứu, phục dựng lễ hội dân tộc Lô Lô , nghi lễ đám cưới của người Lô Lô trên địa bàn tỉnh, bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Lô Lô, xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc (Bảo Lạc).

Thực hiện đầu tư 5 dự án hạ tầng cơ sở, gồm: Đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà công vụ giáo viên, công trình cấp nước sinh hoạt tại các xóm đồng bào dân tộc Lô Lô: Cà Đổng, Cà Pẻn A, xã Đức Hạnh (Bảo Lâm); Khau Chang, Khau Cà, xã Hồng Trị; Khuổi Khon, xã Kim Cúc (Bảo Lạc). Đến nay, cơ bản các hạng mục đầu tư đã hoàn thành./.

(baocaobang.vn)