Bắc Giang: Thực hiện tốt công tác dân tộc góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tạo diện mạo mới cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

03:21 PM 16/09/2021 |   Lượt xem: 1032 |   In bài viết | 

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang với chủ đề: Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập và Phát triển.

Thực hiện chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn vùng DTTS và miền núi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các quy định của Trung ương cho phù hợp thực tế địa phương, ban hành chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững cho 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2021. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách như: Chương trình 135; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; chính sách định canh định cư theo Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng giai đoạn 2011 -2015, các nhóm chính sách về y tế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo...

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS của tỉnh đã giảm nhanh: giai đoạn 2011 - 2015 trên 4% và giai đoạn 2016 - 2020 là 5,2%. Cơ sở hạ tầng ở các xã, thôn, bản được đầu tư, xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Có 100% thôn, bản đã được cấp lưới điện quốc gia; 100% số xã vùng DTTS và miền núi đã có đường giao thông ổn định, xe ô tô vào được trung tâm kể cả mùa mưa; 84,82% xã vùng DTTS có nhà văn hoá xã... Tính đến hết tháng 5/2021, đã có 114/171 xã vùng DTTS và miền núi đạt tiêu chí xã Nông thôn mới. Tỷ lệ người DTTS biết đọc, biết viết tiếng phổ thông đạt 99,6%; người DTTS có thẻ bảo hiểm y tế đạt 97,62%; tỷ lệ phụ nữ người DTTS được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế đạt 99,3%; tỷ lệ trẻ em DTTS dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 23,9%; tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94,6%.

Đời sống của đồng bào các DTTS được cải thiện rõ nét. Công tác giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Cơ bản giải quyết tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào DTTS. Nguồn nước sinh hoạt cho các hộ gia đình đã được cơ bản đáp ứng nhu cầu, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt của đồng bào, nâng cao sức khỏe người dân. Tạo điều kiện trợ giúp các hộ thiếu đất sản xuất đầu tư sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Triển khai chính sách cho đội ngũ người có uy tín của tỉnh, 10 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ngành và các địa phương thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung cung cấp báo, tạp chí, Bản tin Dân tộc; Bản tin điện tử theo định kỳ. Thăm hỏi, động viên gần 1.700 lượt người có uy tín ốm đau; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 5.308 lượt người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán và dịp lễ, tết các dân tộc. Thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hội nghị cung cấp thông tin hàng năm; tổ chức 25 Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm với gần 1.500 lượt người có uy tín tham gia. Ngoài ra, Ban Dân tộc đã phối hợp tổ chức 01 Hội nghị biểu dương người có uy tín; tổ chức 02 đoàn người có uy tín gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; tổ chức 02 hội nghị tiếp xúc cử tri người có uy tín với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; biểu dương khen thưởng gần 700 lượt người có uy tín... Qua đó, đã kịp thời động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ người có uy tín tích cực hoạt động, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm tại cơ sở. Thời gian qua, với vai trò, trách nhiệm của mình, nhiều người uy tín đã tích cực phối hợp với cấp ủy, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, quán triệt để đồng bào yên tâm tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp đồng bào nâng cao nhận thức, luôn tuân thủ và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc nhằm phát triển nhanh và bền vững KT-XH vùng dân tộc. Trong đó, tập trung ưu tiên nguồn lực để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và các Chương trình mục tiêu khác nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất;  các vấn đề tái định cư, nước sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân. Phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường sinh thái. Thu hút đầu tư và khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động là người DTTS. Đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững, dựa trên tiềm năng đất đai, lợi thế của từng vùng, bảo vệ và phát triển rừng...

Thanh Hải