10:56 AM 01/11/2021  Lượt xem: 4344
Thời gian qua, Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn I (2015 - 2020) đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về tác hại của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Để làm rõ hơn về những nội dung đạt được, phóng viên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc.

 10:38 AM 22/10/2021  Lượt xem: 1987
Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp diễn ra trên khắp cả nước, đã tác động mạnh mẽ đến đời sống của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam bộ. Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc có cuộc phỏng vấn ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III Ủy ban Dân tộc để thông tin rõ hơn về tình hình kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc cũng như việc nắm tình hình thực tiễn tại các địa phương ở khu vực này trong thời gian qua.

 10:03 AM 10/10/2021  Lượt xem: 2034
Học viện Dân tộc (HVDT) được thành lập theo Quyết định số 1562/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ Dân tộc, là cơ sở giáo dục đại học duy nhất trực thuộc Ủy ban Dân tộc, có chức năng nghiên cứu về các dân tộc và chính sách dân tộc; đào tạo trình độ đại học và sau đại học góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS); bồi dưỡng kiến thức làm công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã phỏng vấn GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc về những kết quả đạt được thời gian qua và định hướng chiến lược phát triển Học viện trong giai đoạn tới.

 10:25 PM 23/09/2021  Lượt xem: 1974
Trong những năm qua, nhiều tấm gương người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Cà Mau đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

 12:00 AM 22/09/2021  Lượt xem: 2767
Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, nhiều địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, kinh doanh cả nước nói trung, trong đó có vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Nhiều lao động DTTS thiếu việc làm, giờ làm giảm hoặc phải nghỉ việc, không có thu nhập, đời sống khó khăn. Một số loại nông sản không ổn định, có lúc giảm mạnh, khó tiêu thụ đã gây ra ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất, kinh doanh trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa; hoạt động xuất nhập khẩu cung ứng nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm nông sản; hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi, hóa chất, phân bón, thiết bị nông nghiệp.... kéo theo chi phí sản xuất, kinh doanh tăng.

 02:55 PM 20/09/2021  Lượt xem: 1805
Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ định hướng giảm số lượng xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), giảm số lượng xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) nhằm đạt mục tiêu tăng đầu tư cho những địa bàn khó khăn hơn và phù hợp với điều kiện ngân sách nhà nước. Các tiêu chí được quy định rõ tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.