Vụ Địa phương III: Bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đại dịch Covid-19

10:38 AM 22/10/2021 |   Lượt xem: 950 |   In bài viết | 

Ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III (thứ 3 từ phải sang) thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT đến thăm và chúc Tết cổ truyền CholChnamThmay Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh năm 2021

Phóng viên: Thưa ông, ông có thể chia sẻ một số hoạt động và kết quả đạt được ở các tỉnh do Vụ Địa phương III được giao phụ trách trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Tào Việt Thắng: Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh, nhất là từ quý II/2021 đến nay, dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam, nhưng việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), các Bộ, ngành TW và Tỉnh ủy, UBND các địa phương.

Bên cạnh đó, với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương cũng như sự đồng thuận của toàn xã hội đã giúp cho các chính sách phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo an sinh trong vùng DTTS trên địa bàn các tỉnh do Vụ Địa phương III theo dõi luôn phát huy hiệu quả tích cực. Tình hình KT-XH, hội vùng DTTS cơ bản duy trì ổn định, văn hóa - thể thao được bảo tồn và phát huy; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục - đào đạo ngày càng được chú trọng; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị và trật tự ATXH vùng DTTS, vùng biên giới giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào tiếp tục được quan tâm bằng những chính sách phù hợp, thiết thực; khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được phát huy.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Vụ Địa phương III thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình đời sống của đồng bào các dân tộc để kịp thời đôn đốc triển khai các chính sách đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bà con yên tâm chống dịch. Qua nắm tình hình, Vụ Địa phương III nhân thấy rằng, đồng bào vùng DTTS luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục lao động, sản xuất theo điều kiện thực tế, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phóng viên: Được biết Vụ Địa phương III đã có nhiều linh hoạt và đề xuất trong giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra ở vùng DTTS, thường xuyên đến thăm hỏi động viên bà con các dân tộc gặp hoàn cảnh khó khăn. Ông có thể chia sẻ một số kết quả trong hoạt động này? 

Ông Tào Việt Thắng: Với chức năng nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc và đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc tại địa bàn, Vụ Địa phương III luôn tập trung theo dõi, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để hiểu được những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Lãnh đạo UBDT xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Trong các nhiệm vụ triển khai, Vụ Địa phương III chú trọng việc nắm tình hình đời sống của đồng bào DTTS để kịp thời báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban xem xét, chỉ đạo giải quyết những tình huống đột xuất, qua đó kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các cá nhân, các hộ gia đình đồng bào DTTS gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Điển hình như năm 2021, qua công tác nắm bắt tình hình, phối hợp với Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố, Vụ Địa phương III đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Ủy ban Dân tộc xem xét, hỗ trợ cho các trường hợp đồng bào DTTS trên địa bàn thuộc diện nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Kết quả được Lãnh đạo Ủy ban xem xét, phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 08 hộ đồng bào DTTS bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai. Đồng thời, Vụ cũng đã rà soát, lập danh sách 1.274 trường hợp F0 là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn để phối hợp tham mưu, đề xuất Lãnh đạo UBDT xem xét, hỗ trợ. Trong đó, đã triển khai hỗ trợ đợt 1 với 147 trường hợp.

Kết quả triển khai cho thấy, UBDT đã góp phần cùng với địa phương chung tay chăm lo, kịp thời hỗ trợ cho đồng bào các DTTS gặp tình huống khó khăn đột xuất. Những hộ được hỗ trợ đều rất vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ của UBDT và địa phương, giúp đồng bào khắc phục được thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Phóng viên: Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác ở địa bàn, đóng góp vào thành công chung của Ngành công tác dân tộc và sự ổn định, phát triển vùng DTTS&MN, Vụ Địa phương III có định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ cũng như giải pháp trong thời gian tới như thế nào?

Ông Tào Việt Thắng: Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, Vụ Địa phương III cũng định hướng trong quý IV năm 2021 sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ còn lại theo Kế hoạch công tác năm 2021. Trong đó trọng tâm vẫn là bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình vùng DTTS&MN; phối hợp, theo dõi, đôn đốc địa phương trong triển khai chính sách dân tộc để đảm bảo các nội dung triển khai của năm 2021 đạt kết quả tốt nhất; chuẩn bị các nội dung cho tổng kết năm 2021.

Sang năm 2022 và những năm tiếp theo, Vụ Địa phương III sẽ tiếp tục quán triệt, phối hợp thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội; Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc; Chỉ thị 1971/CT-TTg, Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ về lĩnh vực công tác Dân tộc…

Tổ chức thực hiện nghiêm các Quyết định giao nhiệm vụ; các kết luận, ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban; tập trung phối hợp nâng cao chất lượng công tác tham mưu; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác và những nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao hằng năm; điều hành, phân công công chức, người lao động nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với đặc thù của đơn vị đóng tại địa phương, cách xa cơ quan chủ quản, vì vậy Vụ Địa phương III cũng sẽ tăng cường, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, cơ quan chức năng các Bộ, ngành, Ban Dân tộc, Ban Dân tộc - Tôn giáo các tỉnh, thành phố trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện CTDT, CSDT và nắm chắc tình hình thực tiễn địa bàn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, báo cáo tham mưu, đề xuất kịp thời.

Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn !