Tân Lạc phát huy vai trò Người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới

10:30 AM 29/10/2021 |   Lượt xem: 2738 |   In bài viết | 

Bà con xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc cùng tham gia thi công tuyến đường bê tông của xóm

Đến xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, chúng ta có thể thấy rất rõ kết quả của các chính sách dân tộc, đó là những con đường bê tông nối dài khắp xóm, những tuyến đường nội đồng được cứng hoá giúp bà con lao động sản xuất, chuyên chở hàng hoá thuận lợi… Kết quả đó cũng thể hiện sự nỗ lực, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân, đặc biệt là có một phần đóng góp không nhỏ của người đảng viên, người có uy tín Bùi Văn Tiến.

Được người dân tín nhiệm bầu là người có uy tín ở cộng đồng dân cư từ năm 2014. Suốt ngần ấy năm, ông Bùi Văn Tiến luôn phát huy vai trò, tiếng nói của mình trong những công việc chung của làng, của xã. Đặc biệt thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với vai trò và uy tín của mình, ông Tiến đã cùng cấp ủy, chính quyền xóm tích cực tuyên truyền bà con hiến công, hiến của làm đường giao thông liên xóm, đường giao thông nội đồng. Bản thân gia đình ông đã tiên phong hiến gần 400m2 đất sản xuất để mở rộng đường giao thông nội đồng mà không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi gì.  

Tuyến đường xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc trong quá trình thi công hoàn thiện

Còn đến xóm Khặng, xã Phong Phú ai cũng biết đến ông Đinh Công Soạn, một nghệ nhân Mo, luôn được mọi người nể trọng, mến phục không chỉ bởi sự am hiểu của ông về văn hoá tín ngưỡng dân tộc, mà còn bởi ông luôn nhiệt tình chỉ dạy cho con cháu và nhân dân giữ gìn những giá trị văn hoá tốt đẹp như đánh chiêng sắc bùa, mặc trang phục dân tộc…

Cũng bởi sự kính trọng đó, từ năm 2017 đến nay bà con trong xóm luôn tín nhiệm ông là người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò của mình, ông Soạn thường xuyên phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành sưu tầm, phục dựng, lưu giữ thiết chế văn hoá truyền thống; xây dựng hương ước, quy ước thôn làng theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Việc làm của ông cùng với đội ngũ người có uy tín ở các khu dân cư đã góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của bà con, cùng địa phương thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện tốt các tiêu chí văn hoá trong xây dựng nông thôn mới mà xã đã đạt được từ năm 2017 và tiếp tục duy trì để từng bước xây dựng xã Phong Phú trở thành đô thị loại V trong thời gian tới.

Hiện nay, huyện Tân Lạc có 148 người có uy tín ở các khu dân cư trên địa bàn. Đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân cư. Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người có uy tín đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động Nhân dân chấp hành tốt hương ước, quy ước của thôn; vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự, xây dựng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bài trừ tai tệ nạn. Nhờ đó, nhiều hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, bà con thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, tang lễ, lễ hội, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư đảm bảo xanh, sạch, đẹp.

Bùi Quyên